Monday, July 28, 2014

| Ang Kapitbahay Kong Nagpapa5-6 | Part 1 |

“Ano ka ba, Padoy, dalawang buwan ka nang hindi nagbabayad sa utang mo sa akin… kailangang bayaran mo na ako! Kung hindi ka magbayad mapipilitan na akong idemanda kita!” galit na banta ng 22-anyos na si Mylene sa 27-anyos na binata.

“Pasensya ka na talaga, ‘Lene, kung ‘di muna ako makapagbayad ngayon sa P2,000 na kinuha ko sa iyo… dalawang buwan din kasi akong tambay, eh… nagbawas kasi ng tauhan ang kumpanya namin at kasama ako,” paliwanag pa ng guwapong binata.

“Wala akong pakialam kung mawalan ka man ng trabaho! Ang mahalaga ay bayaran mo na ‘yung utang mo!” sambit pa ni Mylene.

Nilakihan pa ng babae ang kanyang mga mata habang sinisingil ang binata.

“P-pero, My…” makiusap sana ulit si Padoy pero biglang sumabat ang babae.

“Ano pero? Hindi ko kailangan ang pero mo! Kailangan ko ng pera! Matagal na ang utang mo sa akin! Halos tatlong buwan na ‘yung utang mo!”

Bumuntong hininga ang lalaki sabay napailing at yumuko.

“Ano ba, Padoy, magbayad ka na!” galit na turan ng babae sa binata.

Napakamot na lang sa ulo si Padoy sabay tinignan si Mylene.

“O, ano… ganyan-ganyan ka naman para maawa ako sa iyo para ‘di kita masingil? Hay naku, ang hirap sa iyo, ang lakas n’yong mangutang pero ‘di n’yo naman binabayaran,” usal pa ng babae.

Halos umabot na ang isang oras ay tuloy pa rin ang putak ng bibig ni Mylene. Subalit kahit anong dakdak niya ay wala talaga siyang masingil sa binata. Tinignan ni Mylene ang buong kuwarto ni Padoy pero wala naman siyang makitang gamit na puwede niyang hatakin.

“Lene, baka kung puwede next month na lang ako magbabayad, promise na ‘yan… kahit tubuan mo pa okey lang,” pakiusap pa ng binata sa babae.

“Hinding-hindi na puwede! Gusto ko ngayon na!”

Hindi na umimik ang binata. Hinayaan na nilang niya ang babae na magdakdak sa harap niya. Kita sa mukha ng binata na hiyang-hiya siya dahil nga wala siyang maipambayad kay Mylene na kanyang inutangan na 5/6. Minalas kasi na nagbawas ng tauhan ang kumpanya ang pinapasukan niya at kabilang nga siya sa natanggal.


CONTINUE READING HERE (Skip ads to continue)

No comments:

Post a Comment